AİLE, MİRAS VE VESAYET HUKUKU
Aile, Miras ve Vesayet Hukuku Aile, Miras ve Vesayet Hukuku

Türk vatandaşları gerekse de Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki;

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile bu davalara bağlı velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımına ilişkin taleplerin karşılanması,
  • Mal rejimi ve mal paylaşımı ile ilgili davalar,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan davalar,
  • Nesep ve babalık davaları / soy bağının kurulmasına ilişkin davalar/ önleyici ve koruyucu tedbirlere ilişkin davalar,
  • Aile içi şiddet konularında tedbir ve uzaklaştırma kararı alınması,
  • Vesayete ilişkin davalar ve vasilerin hukuki işlem ehliyetlerine ilişkin danışmanlık,
  • Mirasçılık belgesi verilmesi davası, mirasın reddi davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası, tenkis davası (saklı pay davası), denkleştirme davası, miras sebebiyle istihkak davası, izale-i şüyu davası, tereke tespit davası ve mirasçılar arasında ecrimisil davası,

gibi konularda ihtilafların mahkemeler önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde ilgili kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet sunmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için irtibat numaramız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

      Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz.