NOTERLİK HUKUKU NOTERLİK HUKUKU NOTERLİK HUKUKU
Noterlik Hukuku Noterlik Hukuku

Noterler tarafından gerçekleştirilen;

 • Her türlü ihbarname, ihtarname, ibraname ve fesihname işlemi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat, anahtar teslim inşaat sözleşmesi vb. noterde yapılma zorunluluğu bulunan sözleşmelerin hazırlanması ve noterden onaylanması,
 • Mirasçılık belgesi çıkarma, kefalet senedi ve tanıma senedi düzenlenmesi,
 • Çek, senet protesto işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Velayet ve vesayet kararlarının icrasına ilişkin hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gemi ipoteği ve uçak satış sözleşmeleri ile araç tescili ve araçlarla alakalı hak mahrumiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin tüm işlemlerin hukuki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yabancı belgelerin noterlikler nezdinde yeminli tercüman tarafından çevirisinin sağlanması,
 • Vasiyetname, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras payının devri, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat işlemlerinin hukuken geçerli şekilde hazırlanması ve yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesinin sağlanması,
 • Noterliklerde her türlü tespit ve elektronik tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Noterden onaylanması gereken vakıf kuruluş senetlerinin ve vakıf senedi tadillerinin hazırlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanun hükümlerine göre tutulması gereken defterlerin noterliklerde onaylanması sürecinin takibi,

konularında noterliklerden alacağınız her türlü hizmeti daha hızlı ve güvenli şekilde çözümleyebilmenizi sağlayacak hizmeti sunmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için irtibat numaramız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

   Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz.