iŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkilerine ilişkin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları kapsamında;

  • İş sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi,
  • İş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması,
  • Şirket iç çalışma yönetmelikleri ve politikalarının oluşturulması, incelenmesi ve tadilinin yapılması,
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında hukuki destek sağlanması,
  • İş sözleşmelerinin feshine ilişkin risk değerlendirmeleri, ikale sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İşçilik alacakları ve işe iade davalarına ilişkin uyuşmazlıkların sonuçlandırılması,
  • İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai dava takiplerinin yapılması.

konularından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde hizmet sunmaktayız. Daha ayrıntılı bilgi almak için irtibat numaramız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

      Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz.