TİCARET, ŞİRKETLER VE SİGORTA HUKUKU
Ticaret, Şirketler ve Sigorta Hukuku Ticaret, Şirketler
ve
Sigorta Hukuku

Türk hukuku veya yabancı hukuka göre kurulmuş gerek ulusal gerekse de çok uluslu şirketlerin, pay sahiplerine ve şirket yöneticilerine; faaliyet konularında oluşan sorunların çözümlenmesinde, oluşabilecek sorunların önlenmesinde danışmanlığın yanı sıra;

  • Şirketlerin mahkemelerde temsili,
  • Şirket kriz yönetimi, mali yeniden yapılandırma, birleşme, bölünme, nevi (tür) değişikliği, devralma, ayrılma, fesih, tasfiye ve konkordato gibi işlemleri,
  • Şirket kuruluşları, sermaye artırımları veya azaltımları, iç yönerge hazırlanması,
  • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları,
  • Şirketlerin kredi, leasing, franchise sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sigortacılık işlemlerini sürdüren işletmelerin süreci nasıl takip etmeleri gerektiği,
  • Hususi sigortalar kapsamında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi,

gibi konularda ticari hayatta ve ilgili mevzuat hükümlerinde yaşanan gelişmeler ve güncel düzenlemeler yakından takip edilmekle birlikte müvekkilleri olası tüm risklere karşı korumak gayesiyle hareket edilerek oluşabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi almak için irtibat numaramız üzerinden  iletişime geçebilirsiniz.

      Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz.